FAKTA OCH SAMBAND DU ALDRIG SETT FÖRUT


En total genomlysning av det riskkapital p?1090 miljarder som finns samlat hos 350 ganska anonyma investerare p?den svenska fastighetsmarknaden.

Det har aldrig tidigare publicerats en s?ingående rapport över ”Den svenska Investerarmarknaden? InvesterarRapporten ger dig svaren p?de viktigaste frågorna som:
- Vilka är de viktigaste spelarna p?marknaden?
- Vilka lokatyper har de investerat i?
- Var i landet har de gjort sina investeringar?
- Vilka är utvecklingstrenderna?
Handboken du inte kan vara utan om du är investerare, mäklare, bankman, rådgivare, förvaltare, politiker, annan beslutsfattare eller underleverantör inom fastighetssektorn. Boken kan användas för kunskapsuppbyggnad och strategiarbete men även för benchmarking och för sökande efter affärsmöjligheter.